El paper de la direcció general en els pròxims quatre anys

El paper de la direcció general en els pròxims quatre anys

Si féssim la pregunta a qualsevol director general sobre quina ha estat la conseqüència de la dinàmica empresarial en aquests darrers anys, segurament la gran majoria estarien d’acord que el món empresarial que coneixíem ha sofert una profunda transformació. No només per la incorporació de les noves tecnologies sinó, també, pels canvis econòmics estructurals que […]

El risc i la gestió dels acords internacionals

El risc i la gestió dels acords internacionals

Assumir riscos és quelcom consubstancial als negocis. Però assumir riscos sense control pot ser fatal per a l’ empresa i per al directiu responsable. És per això que avui dia més que mai, en un entorn d’incertesa i volatilitat com l’ actual, gestionar els riscos estratègics per  a l’ empresa es fa més que necessari. […]