És el moment de crear un espai de reflexió i d’intercanvi d’opinions entre directius i directives

Durant els últims anys, l’activitat internacional de moltes empreses s’ha intensificat donant com a resultat creixements significatius a moltes organitzacions, fet que ens obliga a replantejar estratègies per garantir la seva rendibilitat a mig i llarg termini.

D’altres pot ser afronten reptes del sector que aboquen a les empreses a processos de renovació o transformació per subsistir en un entorn d’incertesa i volatilitat. Tot això sense oblidar els diferents escenaris econòmics i geopolítics que poden condicionar el destí de les seves vendes.

Per aquest motiu, des del Centre Metal·lúrgic i la Cecot creiem que ara és el moment de crear un espai de reflexió i d’intercanvi d’opinions entre directius i directives de pimes per tal de donar resposta sobre què cal fer a nivell estratègic; contractual; d’innovació i talent, per seguir aprofitant els avantatges que avui ens dóna la globalització dels mercats.

Així doncs, et proposem que tu també hi participis per tal de:

  1. Escoltar les opinions d’altres directors i directores generals.
  2. Fer una reflexió estratègica per tal de prendre consciència de la nostra realitat i poder seguir evolucionant d’una manera eficaç i eficient.
  3. Saber què cal fer per seguir posicionant l’empresa en els mercats internacionals i aprofitar els seus avantatges competitius.
  4. Identificar quins són els canvis a nivell estratègic, d’innovació i operatius que cal dur a terme per seguir sent sostenibles en els Mercats Internacionals.
  5. Determinar quina ha de ser la nostra relació contractual amb els diferents “Partners” i “Stakeholders”
  6. Conèixer com hem d’alinear les persones i el talent de la nostra organització.
  7. Millorar i seguir assegurant els resultats a curt i mig termini de l’empresa.

Asun Cirera,

Assessora de Comerç Exterior de la Cecot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *