El risc i la gestió dels acords internacionals

El risc i la gestió dels acords internacionals

Assumir riscos és quelcom consubstancial als negocis. Però assumir riscos sense control pot ser fatal per a l’ empresa i per al directiu responsable. És per això que avui dia més que mai, en un entorn d’incertesa i volatilitat com l’ actual, gestionar els riscos estratègics per  a l’ empresa es fa més que necessari. […]